Hööveldatud saunamaterjali tootmine ja müük

Peamisteks puuliikideks on must lepp (Alnus glutinosa)
ja haab (Populus tremula)