Höylätyn saunapuutavaran valmistaminen ja myynti.

Pääpuulajit ovat tervaleppä (Alnus glutinosa) ja
haapa (Populus tremula)